Για να ντύσουμε τα βιβλία σας, χρησιμοποιούμε το σύστημα COLIBRI.

Mη τοξικά ευρωπαϊκά εξώφυλλα, φιλικά στο περιβάλλον που αφαιρούνται

όποτε θέλετε χωρίς να καταστρέψουν το βιβλίο.