• Ασπρόμαυρα και έγχρωμα ψηφιακά αντίγραφα όλων των μεγεθών
    σε ΑΡΙΣΤΗ ποιότητα.

  • Αντιγραφή CD – DVD.

  • Μετατροπή κασετών VHS (βιντεοκασέτες) σε DVD

  • Ψηφιοποίηση (Scanning) εγγράφων και σχεδίων – αφισών(wide format scanning)

  • Ψηφιακή Εκτύπωση Ασπρόμαυρων και Έγχρωμων Γραμμικών Σχεδίων (plt, pdf, tiff).