ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                   
Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-21:00                  Tηλ:2108900507
Σάββατο 8:00-15:00                                    Fax:2108900508